Telia förlitande

Ansök om certifikat

Välkommen

Den här guiden hjälper dig att ansöka om ett förlitandecertifikat. Ett förlitandecertifikat använder du för att signera de frågor du ställer till Telias OCSP-server.

I ansökan har du möjlighet att ansöka med eller utan befintlig certifikatbegäran. Vi rekommenderar att du använder en certifikatbegäran.

Klicka på nästa för att påbörja ansökan.

© Telia
Part of TeliaSonera Group